2019-07-10 10:05:51

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.

Poštovani roditelji,

na web stranici škole, u privitku nalazi se popis obveznih udžbenika koji će se koristiti u 2019./2020. školskoj godini.

Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu za školsku 2019./2020. godinu svim učenicima bit će osigurani besplatni udžbenici za obvezne i izborne predmete dok će nabavu ostalih dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, atlasi, likovna mapa) financirati roditelji.

U 1. i 5. razredu te za predmete Biologija, Kemija i Fizika u 7. razredu, u kojima kreće primjena novih kurikuluma, koristit će se novi udžbenici. U 2., 3., 4., 6.,7.(osim BFK) i 8. razredu koristit će se rabljeni udžbenici.

 Svi udžbenici označeni su crnom bojom. Dopunski materijali i pomoćna nastavna sredstva označena su crvenom i zelenom bojom. Materijale označene crvenom bojom roditelji su obvezni kupiti. Preporuka je škole da roditelji kupe i materijale označene zelenom bojom.

Komplete udžbenika učenici će preuzimati u školi prvog dana nastave u novoj školskoj godini. Prilikom primitka udžbenika roditelj će potpisati Izjavu o prihvaćanju obveze vraćanja udžbenika, a temeljem Naputka o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz državnog proračuna. Izjavom se roditelj obvezuje da će po završetku nastavne godine vratiti školi udžbenike u uporabnom stanju, odnosno da će u slučaju gubitka ili oštećenja nadoknaditi štetu. Roditelj koji ne prihvati obvezu vraćanja udžbenika ne može ostvariti pravo na korištenje udžbenika u narednoj školskoj godini.

Popis udžbenika nalazi se u privitku pod opširnije.


Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava