2022-06-03 12:57:00

OBAVIJEST RODITELJIMA – Financiranje prehrane u šk. g. 2022./2023.

Poštovani roditelji,

obavještavamo vas da Varaždinska županija prikuplja zahtjeve za financiranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva.

Za financiranje prehrane mogu se prijaviti roditelji/staratelji koji imaju ostvareno pravo na dječji doplatak.

Stoga vas molimo da najkasnije do 10. lipnja 2022. godine do 10 sati razrednicima dostavite popunjen i potpisan zahtjev koji se nalazi u prilogu ove obavijesti. Ako imate rješenje o dječjem doplatku, molimo da ispunite zahtjev i zajedno s rješenjem dostavite razrednicima najkasnije do 10. lipnja 2022. Ako nemate rješenje, ispunite samo zahtjev i dostavite razrednicima najkasnije do 10. lipnja 2022.

Ako roditelji traže financiranje prehrane za više djece, potrebno je predati zahtjev za svako dijete.

Napomena: ostvarivanje prava na financiranje školske prehrane odnosi se samo na učenike čiji roditelji/staratelji ostvaruju pravo na dječji doplatak u Hrvatskoj tako da se zahtjevi onih koji primaju inozemni dječji doplatak neće razmatrati.

 


Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava