2022-05-02 13:40:48

„Droga – reci drogi ne!“

Policijska postaja Ivanec u suradnji s Gradom Lepoglavom, u četvrtak, 28. travnja, organizirala i održala preventivnu predstavu „Droga – reci drogi ne!“ Predstava je edukativnog karaktera, a cilj je prevencija droge na gradskom području. Glumci su na pristupačan i zanimljiv način učenicima prenijeli opasnosti i probleme koje droga predstavlja kao najveći društveni problem modernog doba. Predstava na direktan način, u živoj i duhovitoj komunikaciji, donosi i odgovore na pitanja kako mlade informirati o posljedicama uzimanja i ovisnosti drogama te kako drogi reći ne.

 


Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava