2020-04-06 12:26:49

Nastava na daljinu

Kako bi učenici ponovili sadržaje koje su do sad učili, tijekom ovog tjedna nastave na daljinu za sve predmete bit će održani satovi ponavljanja, tj. neće se obrađivati novi sadržaji. To će biti prilika da učenici dodatno uvježbaju sadržaje te da se obrate učiteljima za objašnjenja ako je to potrebno.

Kako bi se upoznali s načinom vrednovanja tijekom održavanja nastave na daljinu, u prilogu je dokument koji sadrži sve potrebne informacije o navedenom. Informacije za roditelje nalaze se na 26. stranici uputa.

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu:https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/Upute-za-vrednovanje/Upute%20za%20vrednovanje%20i%20ocjenjivanje%20tijekom%20nastave%20na%20daljinu.pdf


Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava